Taisyklės ir atsakomybė

vunderkindai.lt neredaguoja komentarų ir už jų turinį neatsako, o už komentarus atsako juos paskelbę asmenys.

vunderkindai.lt, jei mano, kad tai būtina, turi teisę, bet kokiais atvejais informuoti teisėsaugos institucijas apie komentarų turinį ir turi teisę suteikti pagalbą nustatant komentarus paskelbusius asmenis.

vunderkindai.lt turi teisę pašalinti bet kokius komentarus, įskaitant, bet neapsiribojant, tokius komentarus, kuriuose:

  • raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką;
  • skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę;
  • kurstomas karas ar neapykanta, tyčiojimasis, niekinimas, kurstoma diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų;
  • platinama, propaguojama ar reklamuojama pornografija, taip pat propaguojamos ir (ar) reklamuojamos seksualinės paslaugos, lytiniai iškrypimai;
  • propaguojami ir (ar) reklamuojami žalingi įpročiai ir narkotinės ar psichotropinės medžiagos.
  • pažeidžiami Lietuvos Respublikos teisės aktai ir tarptautiniai susitarimai;
  • pažeidžiamos bet kokios autorinės teises į prekinius ženklus arba patentus.
  • šmeižiamas, įžeidžiamas žmogų, žeminamas jo garbė ir orumas.
interneto svetainių kūrimas, verslo valdymo sistemos