JAUNŲJŲ TALENTŲ KONKURSO "VUNDERKINDAI.LT"

NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

I.1. Jaunųjų atlikėjų konkursas "Vunderkindai.lt"- unikali galimybė  vaikams ir jaunuoliams pristatyti savo talentą Lietuvos televizijoje.

II. KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

II.1. Skatinti vaikų ir moksleivių meninę iniciatyvą, kūrybinę saviraišką ir atlikėjišką meistriškumą, atskleisti individualius sugebėjimus ir idėjų raiškos būdus.

II.2. Apjungti skirtingų žanrų jaunuosius talentus.

II.3. Plėtoti mokinių, pedagogų, tėvų kūrybinį bendravimą ir bendradarbiavimą.

II.4. Suteikti galimybę vaikams, gabiems muzikai, dailei, šokiui ir kitoms meno sritims, reikštis viešoje erdvėje.

III. KONKURSO DALYVIAI

III.1. Konkurse gali dalyvauti visi ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus šokėjai, tapytojai, fotografai, skulptoriai, dainininkai, kūrėjai, rašytojai, poetai, muzikantai, gimnastai, žongliruotojai, aktoriai, iliuzionistai ir kitų meno šakų atstovai.

III.2. Konkurso dalyviai neskirstomi į atskiras amžiaus grupes.

III.3. Konkurse gali dalyvauti solistai,  ansambliai, kolektyvai.

IV. KONKURSO ORGANIZAVIMAS

IV. 1. Konkursas organizuojamas penkiais etapais

1.1. Atranka

1.2. I etapas

1.3. II etapas

1.4  Pusfinalis

1.5  Finalas

IV.2. Konkursas filmuojamas netiesiogiai.

IV.3. Laidos filmuojamos kas 2-3 savaites.

IV.4. Laidos filmavime dalyvauja vaikai, mokiniai, jų mokytojai ir tėvai.

V. KONKURSO PROGRAMA

V. 1. Atrankos metu dalyviai pristato savo talentą.

V.2. I, II etapui ir pusfinaliui dalyviai parengia pasirodymus, kurie negali kartotis.

V.3. Dalyvio programos trukmė negali būti ilgesnė nei 3min 30 s

V.4. Dalyvis gali naudoti fonogramas ar akustinius muzikos instrumentus, jo pasirodyme gali dalyvauti ir kiti žmonės- muzikantai, šokėjai ir kt.

V.5. Konkurso finalui dalyvis gali parengti naują programą arba kartoti kūrinį iš praėjusių etapų.

VI. VERTINIMO KOMISIJA

VI.1. Dalyvius vertina kintanti vertinimo komisija, sudaryta iš 4-5 profesionalių įvairių meno šakų atlikėjų, dėstytojų, psichologų.

VI.2. Konkurso atrankoje komisija išrenka 48 dalyvius, po I etapo jų lieka 24,  po II etapo- 12, po pusfinalio- 6. (komisija pasilieka galimybę padidinti dalyvių skaičių).

VI.3. Žiūrovai turi galimybę išrinkti į finalą vieną dalyvį balsuodami internetinėje www.vunderkindai.lt svetainėje (dalyviai gali agituoti balsavimą, nepažeisdami LR įstatymų).

VI.4. Finale komisija išrenka prizininkus.

VI.5. Komisijos nuomonė yra galutinė ir neskundžiama.

VII. DALYVIŲ APDOVANOJIMAI

VII.1. Konkurso dalyviai, nepatekę į tolimesniu etapus, apdovanojami kūrybinės grupės prizais.

VII.2. Pusfinalio dalyviai apdovanojami LRT diplomais ir kt. prizais.

VII.3. Finalo dalyviai apdovanojami diplomais, knygomis, piniginiais prizais, saldžiomis dovanėlėmis, komisijos narių pamokomis.

VIII. KONKURSO ORGANIZATORIAI

VIII.1. Konkurso organizatoriai:

Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija;

VŠĮ "TV komanda".

VIII.2.Projektą globoja ir palaiko:

Lietuvos Respublikos Prezidentė;

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija;

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.

interneto svetainių kūrimas, verslo valdymo sistemos